Người Sài Gòn chen chân xem bắn pháo hoa mừng Quốc Khánh