Xe khách giường nằm bị xe container đâm, hàng chục người bị thương