Nổ lốp xe khách, thợ sửa xe bất tỉnh trong bến Mỹ Đình