Máy ATM của VietinBank ngừng hoạt động, hiện những dòng ký tự lạ